جادوی Blue
ساعت ۸:۱٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٥ اسفند ۱۳۸٦  

امروز که موسیقی Blue را گوش می دادم٬‌ یاد لحظاتی افتادم که هیچ کاری برای انجام دادن نداشتیم و روی مبل های نارنجی مان کنار هم می نشستیم و فقط موسیقی گوش می کردیم. لحظاتی که همه ی دنیا فقط خانه ی گرم و روشن ما بود و تنها ساکنانش فقط من و تو. آن وقت بود که احساس می کردم همه ی این سال ها را برای تجربه کردن همین لحظات زندگی کرده ام. اجدادم هم همه ی عمرشان را زیسته اند تا مرا با اینجا برسانند٬‌ به لحظات ناب فقط در آغوش تو بودن. اصلن کل دنیا آفریده شده برای این لحظات...


کلمات کلیدی: من و تو