مریدا
ساعت ۱۱:۱۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٥ فروردین ۱۳۸٧  

ما رفتیم تا حوالی بهشت و برگشتیم! رفتیم تا آخر دنیا ...