پراکنده های آخر هفته
ساعت ۱:۳٩ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٧ فروردین ۱۳۸٧  

چقدر انرژی دهنده است بعضی از این آهنگ های اسپانیایی. آدم که گوش می کند کلی تصمیم های جدید می گیرد. کلی کار می خواهد انجام دهد. مثل من که الان تصمیم گرفتم اسپانیایی را فول شوم به سرعت!
 
*********
کف خیابان ها پر از مانگوهای رسیده شده است. یخجال ما هم پر از مانگو است. آدم غرق مانگو می شود اینجا!
 
********
باورم نمی شود تو اینجا بوده ای. با هم اینجا بوده ایم. با هم مسافرت رفته ایم اینجا! همه چیز مثل یک داستان شیرین عجیب است. دلم می خواهد دوباره کتابش را بخوانم و بیشتر مزمزه اش کنم.
 
********
ماه جان و نازبارون جان٬ دیشب خوابتون رو دیدم. کلی بغلتون کردم!


********
آسمان همان طور آبی است و پر از ابرهای سفید کپلی که توی کارتون ها می بینیم! من هم همان طور خوب خوبم.


کلمات کلیدی: ونزوئلا - شخصی