روز زن :(
ساعت ۱٠:٢٩ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۸٦  

هیچ از این روز زن خوشم نمی آید. باز روز مادر که بود بهتر بود به نظرم. توی شرکت می خواهند برایمان مراسم بگیرند. اصلن حس خوبی ندارم. از جمع یک عالم زن حالم بد می شود. و از اینکه اینطوری می خواهند به زنان احترام بگذارند مثلن هم بیشتر حالم بد می شود.

اصلن من امروز حالم بد است! ولی هیچ ربطی ندارد٬ از روز زن بدم می آید.


کلمات کلیدی: