پرواز!
ساعت ۸:٢۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۸٦  

دلم می خواهد بدوم. یک عالم راه جلویم باشد و من فقط بدوم. بی دغدغه ی این که کدام راه را باید رفت و به کجا باید رسید بدوم. دلم می خواهد سبک باشم٬‌ سبک باشم و بدوم.

و باز هم بدوم٬ بی خستگی.


کلمات کلیدی: