پنکه می خریم
ساعت ۱:٥٠ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۸ تیر ۱۳۸٩  

بعد از این که دما رفت بالای 30 درجه دیدم دیگه رسمن دارم خفه می شم و پریدم مغازه ی طبقه پایین پنکه بخرم.

- یه پنکه می خوام.

- داریم. مدل های مختلف. Air Conditioner هم داریم. 

- کدومه ، می شه ببینم؟

- ایناهاش. از این جا یخ می ریزی توش، از این جا باد خنک می زنه.

- !!!!!!!!!!! یه پنکه می خوام!


کلمات کلیدی: هلند - عجایب