هشت سال
ساعت ۱٠:٥٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٥ آبان ۱۳۸٩  

هشت سال پیش شروع کردم وبلاگ نوشتن! هشت سال پیش! و باورم نمی شه انقدر عوض شدم تو این سال ها. از دخترک شاد خیال باف داستان سرای اون روزها هیچ خبری نیست. احتمالن اگه بشینم همه ی نوشته ها رو بذارم دنبال هم می فهمم کجاها گم شد، کی پر تردید شد، کی امیدش کم شد، کجا مهربونیش یادش رفت، کی سخت شد، کی تنها شد، کجا بغض شد همراه همیشگیش، از کی سرگردونی اومد سراغش...

باید این روزها رو هم بنویسم، هی بنویسم... که بعدن وقتی همه ی نوشته ها رو گذاشتم کنار هم بفهمم کی همه ی چیزای خوب برگشت!


کلمات کلیدی: من