خونه
ساعت ۱۱:۱٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٥ دی ۱۳٩٠  

دخترک ازم می پرسه "سال نو خونه بودی؟"

می گم "آره، دوستام اومده بودن و این کار و کردیم و اون کارو کردیم و اینجا رفتیم و اونجا رفتیم و ..."

می گه "پس خونه نبودی!"

می گم "خب بیشتر وقتمون رو بیرون بودیم..."

می گه "منظورم اینه که برنگشته بودی خونه ات، کشورت.."

می گم "آها... نه، خونه بودم!"


کلمات کلیدی: هلند - شخصی