فیلم هفته: ليلا
ساعت ۱٠:۱٦ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٧ امرداد ۱۳۸٦  

نصیحتم نکنید. راه نشانم ندهید. نگویید صلاحم این است. نگویید از من بیشتر می دانید. نگویید مرا بیشتر از خودم دوست دارید. نگویید نگرانم هستید. من همین جور که هستم منم. همین جور که هستم خوشبختم. همین جور که هستم می خواهم زندگی کنم. من راهم را می دانم. همراهم را می شناسم. او هم مرا همین جور که هستم دوست می دارد. همین جور که هستم این راه را با من شروع کرده است و اگر بخواهد همین جور که هستم کنار می گذاردم. می دانم به خدا با خودم چه می کنم، با او، با زندگی مان.

بگویید خودخواهم، بگویید بی فکرم، بگویید بچه ام، بگویید احمقم حتا. اما نگویید چه کنم. من همین جور که هستم خوشبختم.


کلمات کلیدی: