بازی وطن
ساعت ۱٠:۱٦ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸٦  

ماه رقصان عزیزم مرا به بازی ای دعوت کرده. «وطن در ذهن شما چیست؟»

متاسفم که زنجیره ی این بازی از طرف من ادامه پیدا نخواهد کرد. چون نه وطن در ذهنم مفهومی دارد و نه دلم می خواهد مفهومش را از دیگران بشنوم.

بعضی چیزها هست که ترجیح می دهم نه در موردش حرف بزنم و نه حرف بشنوم.


کلمات کلیدی: