بازی نردبان واژگان
ساعت ۱٢:٠٩ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٦  

* با تشکر از نیما که این بازی رو راه انداخته:

مریم. میرم. نمیرم. نمیام. میام. نیام. نیما

* و بهاره که منو به این بازی دعوت کرده:

مریم. مرام. برام. بهرام. بهارم. بهاره

* منم دعوت می کنم:

- حمید رو با این که وبلاگ نداره :(

مریم. مرید. رمید. حمید

- ماه رقصان رو:

مریم. مرام. مهرام. مهران. مهربان. مهرسان. مهسان. مهسا

- خانم شین رو:

مریم. مرام. رام. خام. خانم. خانمی. خانم شی. خانم شین

- علی رو:

مریم. میرم. میری. ماری. مالی. والی. ولی. علی

- مکین رو:

مریم. مرام. مران. مکان. مکین

- فرانکلین رو:

مریم. میرم. میر. مار. مان. رمان. فرمان. فرامان. فرار کمان. فرارکنان. فرار کنین. فرانکنین. فرانکلین. 

- امیر رو:

مریم. میرم. میر. امیر

***‌ کوتاه ترین نردبون هم نردوبون بین من و حمید شد. هورا!!!


کلمات کلیدی: