مورچه نامه

حشره ها حمله کرده بودند! مورچه های بزرگ بالدار و بی بال. واقعن بزرگ٬‌ اندازه ی عمه مورچه توی مورچه و مورچه خوار. کف زمین ها پر بود. می گفتند به خاطر باران است.


********


به نظر می رسد امروز اعتصاب داریم! کلی کارگر جمع شده اند اینجا و نماینده های سندیکا برای شان سخنرانی می کنند. ترسناک است این همه جمعیت کنار هم. در ست عین جماعت مورچه ها که ترسناکند.


********


جای خوبی رفتیم این آخر هفته. می نویسم!

/ 2 نظر / 12 بازدید
مهرنوش

وای من از حشره ای که بال داشته باشه میترسم! چه برسه که بزرگ باشه اندازه عمه مورچه!