بازی وطن

ماه رقصان عزیزم مرا به بازی ای دعوت کرده. «وطن در ذهن شما چیست؟»

متاسفم که زنجیره ی این بازی از طرف من ادامه پیدا نخواهد کرد. چون نه وطن در ذهنم مفهومی دارد و نه دلم می خواهد مفهومش را از دیگران بشنوم.

بعضی چیزها هست که ترجیح می دهم نه در موردش حرف بزنم و نه حرف بشنوم.

/ 2 نظر / 3 بازدید
بهنام

خب همين جملاتتون : شد حرف زدن و دنياتون ديگه

نيما

چه تلخ شدی با اين وطن. تقصير تو نيست. باور دارم که همه اش از وطنه. در مورد تو باور دارم.