عجایب هفت گانه

۱. اینجا «خ» و «س»‌ را «ح» تلفظ می کنند. مثلن به «اسپانیول»‌می گویند «احپانیول».

۲. اینجا خانه ها زنگ ندارند. مردم حضورشان را با بوق و سوت و سر و صدا اعلام می کنند.

 ۳. به همان اندازه ای که ما توی خیابان های مان گربه داریم٬‌ اینها توی خیابان های شان سگ دارند!

بقیه ی گانه ها باشد برای وقتی کشف شان کردم.

/ 0 نظر / 3 بازدید