اسباب کشی

ما اتاق کارمان را عوض کردیم٬ من و اشکان و ملیکا.

من که از دیروز که شنیده بودم کلی هیجان داشتم. ملیکا زیاد راضی نبود و اشکان هم که هنوز خبر ندارد. به چشم به هم زدنی اسباب کشی کردیم. و من هنوز هیجان دارم. از این تغییر های کوچکی که کلی اوضاع آدم را بهتر می کننذ خوشم می آید.

جای جدیدم را بیشتر دوست دارم.

/ 2 نظر / 3 بازدید
ماه رقصان

چه پست شادی!

فرانکلین

مبارک باشه