دوست عروس من

دی شب عروسی یکی از دوستان دوره ی راهنمایی ام بود. هیجان داشتم٬ خیلی زیاد. بعد از این همه وقت قرار بود ببینمش٬ خودش را و خانواده ی دوست داشتنی اش را. خواهر کوچکترش را انگار از همان روزها برداشته بودند و گذاشته بودند توی لباس بلند زرشکی٬ کنار نامزدش. خواهر خیلی کوچکترش٬ که دیگر خیلی هم کوچک نبود هم مثل همان کوچکی هایش صمیمی بود و ساده. فقط رد گذر زمان را می شد روی چهره ی پدر و مادر مهربانش دید٬ مثل پدر و مادر خودم. و سهند من٬ مثل همیشه زیبا و بلند و بالا و کمی مغرور٬ رفته بود توی لباس سفید عروس. همان طور مثل آن موقع ها می خندید و گاهی عصبانی می شد و تند و کوتاه حرف می زد. به اندازه ی همان روزها دوستش داشتم و افتخار می کردم به بودنش٬ به غرور سبکش.

چرا این همه سال دور بودیم از هم؟ چرا این همه روزهای خوب نوجوانی و جوانی مان را با هم نگذراندیم؟ چرا بیشتر با هم نخندیدیم؟ چرا بیشتر برای هم نامه ننوشتیم و شکایت نکردیم از روزگار؟ چرا بیشتر از عشق های کوچک مان نگفتیم به هم؟ چرا بیشتر در خانه ی هم ناهار نخوردیم؟ چرا شبها نماندیم کنار هم که تا نیمه های شب ریز ریز درد دل کنیم؟ چرا حتا بیشتر دعوا نکردیم و آشتی نکردیم؟ چرا اصلن وقتی داشتم عروس می شدم کنارم نبود؟ چرا وقتی عروس می شد کنارش نبودم؟ چرا تا شب عروسی نفهمیدم شوهرش همکلاسیش بوده و با هم دوست بوده اند٬ و چرا هنوز هیچ چیز بیشتری نمی دانم؟

دلم می خواهد بروم خانه ی جدیدش٬ بیاید خانه ی جدیدم و حرف بزنیم. حرف این سال های دور از هم را. می ترسم ولی... خیلی می ترسم از وقتی که حرف آن روزها تمام شود و دیگر هیچ نباشد برای گفتن.

/ 6 نظر / 3 بازدید
فرانکلین

حس خیلی خوبیه. اما ترست رو هم کاملن درک می کنم.

ماه رقصان

من مطمئنم که شما کرور کرور حرف خواهيد داشت و بدون شک همينطور يواش يواش هم دنياهای مشترک تری پيدا خواهيد کرد.

مليكا

منم يه همچين ترسي دارم، منتها نه براي دوستاي قديمي، براي يه دوست كه تازگيا رفته يه جاي خيلي دور، مي ترسم 5 سال ديگه همين جوري بشه...

ايدا

سلام اسمش سهند ه؟ به نظرم من فقط سهندو واسه پسر شنيدم به هر حال خوشبخت باشن

پارسا

مريم جان من ديگه دارم می رم .اومدم ازت تشکر کنم هم از هديت که برام خيلی ارزش داشت.هم از کامنت های مهربونت. مريم جان دلم برات تنگ می شه می شه اخرين پستم رو بخونی ممنون می شم خيلی دوست داشتم با ها تاشنا می شدم اما حيف شد حلالم کن خداحافظ

سحر

ترس هم دارد عزيز من ... انقدر شده که با هزار امید و آرزو دوستی قديمی را پيدا کرده ام و با آدمی غريبه روبرو شده ام که حد ندارد ، اما ارزش خطر کردن را دارد ، وقتی مي بينی که يکی از آنها در تمام دوراهی هاي زندگی که همه دربرابرش قرار گرفته ایم ، انتخابهای مشابه تو کرده و حالا همانجايی هست که تو هستی .انقدر خوشحال و پرغرور خواهی شد که حد ندارد و اين دوستی چنين محکم و بادوام ادامه می يابد که نظيرش را نديده ای