ما

دیشب که با حمید از خونه ی ماه و خورشید بیرون اومدیم گفتم:

- «چقدر عجیب که من و تو داریم این موقع شب با هم از اینجا می ریم خونه مون. من که هنوز باورم نمی شه.»

- «و چقدر عجیب که اون دو نفر دارن اون بالا با هم زندگی می کنن. و چقدر عجیب که ما رفتیم خونه شون و چهارتایی با هم شام خوردیم»

آره٬ خیلی عجیبه هنوز و خیلی هیجان انگیز!

/ 1 نظر / 3 بازدید