درخت چاقاله بادوم

این یه درخته که امروز متوجه اش شدم:
 
f_0203080636m_a5f6afb.jpg

این وسط ساقه ی درخته:

f_0203080637m_20d4da9.jpg

و این میوه های درخت (!) که اندازه ی چاقاله بادوم هستن:

f_0203080638m_98318ed.jpg

/ 1 نظر / 3 بازدید
ماه رقصان

دلم چاقاله خواست! هورا داره فصلش می شه!