زمستون

دیگه شروع شد سرمای بی حس کننده ی هوا و ابرای تیره و تاریکی و مثل هرسال، آرزوی خواب زمستونی، آرزوی بی خیالی با یه عالمه کتاب خوب و یه پتوی نرم و بخار چای.

/ 4 نظر / 11 بازدید
و.ن

بخاری رو بادت رفت... هی هی... صبح زود بیدار شدن چی؟ واقعا نمیشه... نمیشه به خدا...

شکلات تلخ

امروز اینجا هوا ابری و گرفته است. من پشت میز کارم هات داگ می خورم و بحث سیاسی می کنیم. گاهی هم فحشی که ته مایه های ناموسی دارد به اوضاع می دهیم. خلاصه اینجا هوا گرفته و ابری و سرد است اما هیچکس هوس خزیدن زیر پتو را ندارد . اینجا ایران است .[بغل]