شب نامه

- « خوابی؟ »

- « نه. »

- « میای بریم قدم بزنیم؟ »

-‌ « الان؟ »

- « آره! »

و من خودم دیدم شون که دست در دست هم قدم گذاشتن تو خنکای شب و رفتن و رفتن و دیگه برنگشتن...

*******************

-  « خوابی؟ »

- « نه. »

- « میای بریم قدم بزنیم؟ »

-‌ « الان؟ »

- « آره! »

- « نه٬ خسته ام. »

و من خودم دیدمش که  قدم گذاشت تو خنکای شب و رفت و رفت و دیگه برنگشت...

*******************

-  « خوابی؟ »

- « نه. »

- « میای بریم قدم بزنیم؟ »

-‌ « الان؟ »

- « آره! »

- « نه٬ خسته ام. »

- « منم خسته ام. »

و من هیچی ندیدم...

/ 4 نظر / 3 بازدید
ماه رقصان

بسی دلنشين و زيبا و دقيق بود. :)

مريم صفا

ماه جان٬ بسی قربان شما٬ بسی خوشحالم کردي.

ايمانی مهر

اسمت يادم بود ولی لحن حرف زدنت يادم رفته بود.پست قبلی را که خواندم گفتم : آها... موفق باشی