یک واکسن دیگر

باز رفتیم واکسن بزنیم. این بار البته درد داشت که بماند. آنچه مهم بود و نوشتنی٬ دخترک ۱۳-۱۲ ساله ای بود با دخترک چند ماهه اش که کمی از یک بچه گربه بزرگ تر بود و فقط یک پوشک بزرگ به پا داشت. مادرش کودک بود واقعن٬ خیلی کوچک. و همکلاسی هایش با لباس های آبی مدرسه آمده بودند درمانگاه دیدن دخترکان٬ دیدن مادر و فرزندش.   

/ 5 نظر / 18 بازدید
مهرنوش

این ترانه 12-13 سال داره...

جیران

چه وحشتناک این خشونت علیه کودکانه...

نونوش

دیدینش برای من دردناک است

سحر پاکمهر

عجب پدیده هایی هستنا[تعجب]