باز هم کار!

یه خانومی توی شرکت مون کار می کرد، آبدارچی مانند. فقط هلندی بلد بود و من نمی تونستم باهاش حرف بزنم، غیر از سلام و مرسی و خدافظ. این خانومه مریض شد رفت و یه خانومه ی دیگه به جاش اومد حدود پنجاه و خورده ای ساله که انگلیسی بلده. هر وقت می رم توی آشپزخونه کلی با هم حرف می زنیم و خوشحال می شم. امروز پرسیدم ازش برای ناهار سوپ داریم؟ گفت آره سوپِ... نفهمیدم چی! در قابلمه رو برداشتم و گفتم این که سوپ فلانه (اسم هلندی سوپه). گفت آره، ببخشید، من فرانسویش رو گفتم، تو فرانسه بلدی؟ گفتم یه کمی. گفت منم یه کمی! گفتم کجا یاد گرفتی؟ گفت تو مدرسه، انگلیسی و فرانسه و آلمانی! 

/ 2 نظر / 24 بازدید
لی لی

مریم جونم مرسی از معرفی سریال. لاست را دیده بودم محشر بود. اون یکی رو دانلود کردم اما هنوز یه کم فضاش برام آشنا نیست. یه کمش را دیدم. منم یه کم فرنسوی میدونم. خیلی زبون قشنگیه.

جیران

از من بیشتر زبان بلده