صبح بارانی مرداد

رنگ سبز بارون خورده رو پس زمینه ی سربی آسمون دیوونه ام می کنه. اگه طوسی-سرمه ای کوه ها هم قاطیش بشه که دیگه غیر قابل تحمل می شه زیباییش...

/ 3 نظر / 3 بازدید
امير

موافقم ! من کشته مرده رنگ سبز ام