خونه

دخترک ازم می پرسه "سال نو خونه بودی؟"

می گم "آره، دوستام اومده بودن و این کار و کردیم و اون کارو کردیم و اینجا رفتیم و اونجا رفتیم و ..."

می گه "پس خونه نبودی!"

می گم "خب بیشتر وقتمون رو بیرون بودیم..."

می گه "منظورم اینه که برنگشته بودی خونه ات، کشورت.."

می گم "آها... نه، خونه بودم!"

/ 3 نظر / 17 بازدید
سیمین

گاهی فکر میکنم "خونه "هم واقعیت نداره مثل بارونی که فکر میکنی داره فقط و فقط واسه تو میباره...[لبخند]

corona

خب پس به نظر میآد شما بیش از یک جا رو میتونی خونه صدا کنی که البته باعث خوشحالیه [راک] از نظر من خونه اون جایی هست که آدم تووش راحت باشه و احساس امنیت و آسایش بکنه. موقعیت جغرافیایی خاصی براش متصور نیست.

مینو

پس خونتو پیدا کردی.چه خوب:)