کتاب جمع می کنيم

دیروز می خواستم کتاب جمع کنم. هر چه برداشتم از میلان کوندرا بود و ونه گوت و کارور. اگر محدود تر بودم فقط میلان کوندرا بر می داشتم. اگر خیلی محدود تر بودم فقط جاودانگی.

اینجور وقت هاست که اولویت های آدم معلوم می شود!

/ 4 نظر / 4 بازدید
مکین

ونزوئلا! ما داریم میاییم!

سولی

من هر کاری میکنم این میلان کوندرا به دلم نمینشینه . فکر کنم باید دوباره خونی بکنم.

س

چقدر باحالی دختر ... من هم بدجوری عشق کوندرا و مخصوصا جاوادانگی هستم ُ از ۱۶ سالگيم تا حالا هرچند سال یه بار ميخونمش!! تنها کتابيه که با يه بار خوندن برام تموم نشد ... دبيرستان که بوم بزرگترين دلهره زندگيم اين بود که ميلان کوندرا بميرع و ديگه کتاب ننويسه!!!