خواب می بينم...

خواب های عجیبی می بینم این روزها. خواب جماعتی که سرگردانند. من هم سرگردانم با آنها. یا دنبال چیزی می گردم٬‌ یا فرار می کنم٬ یا همین طور بی جهت سرگردانم.

خواب می بینم که به دنبال پاسپورت هایمان می گردم٬‌ در شهری بندری و کثیف. ناگهان ده ها قطار در اطرافم شروع به حرکت می کنند٬ در همه ی جهت ها. و من فقط می ایستم آن وسط منتظر له شدن زیر یکی از قطار ها...

خواب می بینم پدرم با عموهایم در زمینی بزرگ و برهوت دعوا می کنند و مادرم گوشه ای گریه می کند. همه خاک آلودند. همه چاقو کشیده اند به روی هم. به زور چاقو را از دست پدرم می گیرم و عمویم با چاقوی بزرگش به سمت ما می آید...

خواب می بینم در مراسمی که معلوم نیست چیست صدها نفر در هم می لولند و کار می کنند. این وسط نیما و بهاره می رسند و نیما را مجبور می کنند که کار کند و من هی خجالت می کشم از بهاره و هی عکس نشانش می دهم...

خواب می بینم ویروس کامپیوتری جدیدی آمده که شهوت مردم را زیاد می کند٬‌ خیلی زیاد. و زن و مرد برهنه میدوند و دنبال کسی می گردند که جزو «سالم» ها باشد و به او حمله کنند. و همه کامپیوترهایشان را روشن می کنند و به اینترنت وصل می شوند و ویروس می گیرند. و من هی فرار می کنم...

خواب های عجیبی می بینم و با ترس بیدار می شوم. من از وجود این همه آدم دور هم و همه سرگردان وحشت دارم.

/ 3 نظر / 5 بازدید
بهاره

نيما خواب های عميق رنگی می بيند.من می دانم که بايد که جدی شان بگیرم.روایت دیگر گونه ای ست از آنچه بر ما می گذرد . راستش من بیش از این ها خوش بین ام. تعریف مراسم خوشگل آش شله تان را شنیده ام. که صمیمی و دلنشین است و خوش مزه. تعبیر من این است که ما را دعوت کرده اید و نیما خوشحال است و همش آش هم می زند. نگران من هم نباش. ندیده، دوستت دارم.

مريم صفا

به بهاره: توی خواب هم همين طور بودی

نيما

عجب خواب های عمیقی ديدی. جالبه که خيلی کاراکتر هاش رو من می شناسم! می دونی؟ به نظر منُ زندگی رو خوب يا بد هر چه که هست داری عميق تجربه می کنی. و به نظر من اين پیام خوبيه.