باز هم واکسن

ما رو چپ و راست واکسن می زنن! دیروز هپاتیت زدیم با یه چیز دیگه. انگار خیلی هم به هم ساخته بودن، من تا آخر شب پر از انرژی بودم!

این قضیه ی واکسن زدن شده یه تفریح واسه ما. از یه ساعت قبلش تا یه ساعت بعدش داریم ادا در میاریم و می خندیم. من که واقعن دلم می خواد زودتر یک ماه دیگه بشه که بریم نوبت دوم هپاتیت رو بزنیم!

یادم رفته بود بگم، دفعه ی اولی که رفته بودیم، توی اتاقی که درش به همون سالنی که ما نشسته بودیم باز می شد، یه خانومه داشت زایمان می کرد و بی وقفه جیغ می کشید! یعنی به نظر می رسید که این درمانگاه به اتاق واکسن داشت، دو تا اتاق معاینه و یه اتاق زایمان!!!

/ 1 نظر / 3 بازدید
مکین

خب خوبه دیگه! ملت یه باره معاینه می‌شن و واکسن‌شون هم می‌زنن و می‌رن می‌زان! به تلافیِِ دیر اومدنِ این‌جا، دو تا کامنتیدم خب!