خانه

" کجاست جای رسیدن

و پهن کردن یک فرش

و بی خیال نشستن

و گوش دادن به صدای شستن یک ظرف زیر شیر مجاور‌ "

بالاخره رسیدم. بالاخره چمدانم را باز کردم، خالی اش کردم و گذاشتمش گوشه ی انبار، درست مثل وقتی که در خانه ی نارنجی مان بودم.

/ 2 نظر / 16 بازدید
مکین

به‌به رسیدن به خیر! به هر دو جا

وحید

یعنی در یک خانه صدایی بجز شیر اب نمیاد که بهش گوش بدی و ارامش بگیری .