مالیات می دهیم

یه نامه واسم اومده که باید یه پولی پرداخت کنم. می دم یکی برام ترجمه کنه، می گه این مالیات فاضلابه! پرداخت می کنم...

یک هفته بعد یه نامه دیگه اومده که یه پول دیگه باید پرداخت کنم. می دم ترجمه، می گن این مالیات آشغاله!

/ 0 نظر / 15 بازدید