هارمونی

چه ترکیب زیبایی ساخته چای در این فنجان سفید سفید و ناخن های بلند صورتی تیره ی من!

آدم را وسوسه می کند به نوشتن!

 

/ 2 نظر / 3 بازدید
ماه رقصان

به به ! چه خوب ! یاد روزهایی که با ترس و لرز لاگ کمرنگ می زدیم به خیر !

نونوش

پس بنویس که قشنگ مینویسی ..........