اين هم من نيستم!

خودش را مچاله می کند توی ملافه ها. بعد پخش می شود روی تخت. چند تا غلت که زد زیر آفتاب پهن شده توی اتاق، بلند می شود و دست و صورتش را می شوید. با همان لباس خواب گل گلی و موهای ژوليده صبحانه اش را که خورد تازه انگار سر حال می آید. کمی که خودش را مرتب کرد، شیرجه می زند توی مبل راحتی آن یکی اتاق و متاب هری پاتر را که دیگر آخرهایش است قاپ می زند و با ولع تا ته می خواندش. همان طور که توی مبل فرو رفته چشم هایش را می بندد و غرق دنیای جادو می شود. خودش را می گذارد جای یکی از همکلاسی های هری که از ران و هرمیون هم مهم تر است! چشم هایش را که بالاخره باز می کند ساعت دارد یک می شود. باید غذا می پخت احتمالن! می پرد توی آشپزخانه و چند تا قارچ سرخ می کند و یک کنسرو لوبیا باز می کند رویشان و همان طور که برای پنجمین بار زل زده به کارتون مانسترز اینک قاه قاه می خندد و غذایش را تمام می کند.

از خواب ناز بعد از ظهر تازه بیدار شده و چای و شیرینیش را خورده و گپی مفصل با دوست عزیزتر از جانش زده که می شنود داستانش که به جای حساسی رسیده دارد از آن یکی اتاق صدایش می زند. تا خودش را برساند به داستان و دستی به سر و رویش بکشد و کمی پیش ببردش، کلید توی قفل می چرخد. با همان لباس کار سفید جوهری می پرد بغل شوهرش و حسابی که خودش را لوس کرد قول می دهد امشب برایش شام بپزد.

محو فیلمی که شوهرش تازه آورده شده اند و پسته تازه می خورند که صدای شوهرش از فیلم پرتش می کند بیرون. خب غذا سوخته است دیگر، امشب هم زنگ می زنند برایشان شام بیاورند.

/ 5 نظر / 3 بازدید
آ رزو

وبت جالبه به منم سر بزن

ماه رقصان

اينو من دوست دارم ٬ تو رو هم که دوست دارم ؛ آنگاه لابد تو اينی يا شايدم شبيهش هستی !

خانم شين

تو هستی يا نيستی هری هيچ همکلاسيسی به اسم - ران - نداره!! ببخشينا! در ضمن تو چيکار به اين خانم محترم داری تو زندگيش سرک می کشی؟!! سوم اينکه کجا می تونم پازلمو برسونم به دستت اگه هنوز تعارفت پابرجاست!!

فرانکلین

نوشته هات رو دوست دارم

مليکا

هی اين عکس مداد سبزت خيلی خوبه