شغل جدید من

رفتم پاسپورتم رو عوض کنم، جلوی شغل هیچی نمی نویسم. آقاهه می پرسه شغلت چیه؟ می گم هیچی فعلن، دنبال کار می گردم. می نویسه "خانه دار"!!!

/ 1 نظر / 3 بازدید
Innocent

دیدی چقدر کار پیداکردن راحته؟ [نیشخند]