هیجان صبحگاهی

کلاسمون ١٢ تا میز داره و پشت هر میز ٢ نفر می شینن. اسم همه بزرگ نوشته شده و جلوشون روز میز گذاشته می شه.

هر روز صبح که می ریم ترتیب اسم ها عوض شده. باید بگردیم جامون رو پیدا کنیم. و این هیجان وصف ناپذاریه که هر روز کشف کنی سر از کجا در میاری!

/ 1 نظر / 12 بازدید
مسعود

مریم خانوم ی لحظه فک کردم سیاسی مینویسی بعد از خوندن اینا ... واقعا جالب بود سلام ...[گل]