تابستان

گرمه، کلافه ام، چسبناکم، بی حوصله ام، پنکه دلم رو درد میاره، گرسنه ام نمی شه، خوابم نمیاد، دلم مدام درد می کنه، سنگینه، یه مرگیم هست انگار...

/ 0 نظر / 3 بازدید