کار کار کار

گاهی وقت ها اینطوری است.. روزت با یک ایمیل گند شروع می شود، با یک تلفن گندتر در همان رابطه ادامه پیدا می کند و با یک ایمیل گندترین پیش می رود. بعد باید همه ی این گندکاری ها را ول کنی و یک ساعت و نیم زنگ بزنی به جاهای مختلف که تو رو خدا محصولات ما را بخرید. حالم از این مدل بازاریابی به هم می خورد. خب من اگر می خواستم این کار را کنم که می رفتم مسوول بازاریابی و فروش می شدم یک جایی.

بعدش هم نگاه می کنم که اکثر پست های اخیرم را راجع به کار نوشته ام. چه می شود من را؟ 

/ 1 نظر / 23 بازدید
corona

هیچی . لابد بیشتر ذهنت درگیر کار هست. به زودی به بهار و نوروز داریم نزدیک میشیم. دنیا رنگی میشه و حال همه مون بهتر . انشاله . [لبخند]