خوشحالی می کنیم!

خب... ماه رقصان عزيزم گفته يه چيز شاد بنويسم. اما من به حميد قول دادم تا وقتی مطمئن نشدم چیزی ننویسم.

منتظر خبرهای شادی آور باشيد!

پ.ن. بچه دار دارم نمی شم ها!

/ 10 نظر / 3 بازدید
مکین

وا چه کار بدی می‌کنی بچه‌دار نمی‌شی خب! چه معنی؟

ماه رقصان

وای به به ! لی لی لی لی ! چه خوب! منم به هيچکس نمی گم که..... نمی گم که.... نمی گم که... توداری .... نمی گم ديگه اصرارنکنين!

فرانکلین

اینکه خیلی تابلوئه از چه چیزی اینقدر خوشحالی باور کن کسی بهم نگفته ولی من حس ششمم خیلی قویه. می خوای در گوشت بگم؟؟؟

خانم شين

به مکين : خواهر مکين اين ورا؟ ديگ به ديگ می گه روت سيا؟

خانم شين

داری می ری لابد!! در اين چند ساله در وبلاگستان من انواع خوشحاليها رو بو می کشم!

سولی

تورو خدا یک اشاره ای میکردی تا شاید حدس بزنیم. زود باش. مامنتظر خبرای خوب خوب هستیم.

مهرک

منتظر خبرهای شادی آور هستیم .... فقط زود

مریم صفا

خب بله... معلومه که اين خيلی تابلوئه که تنها چيزی که می تونه منو انقدر خوشحال کنه رفتن از اينجاست!

س

انقدر دلم خبر خوب ميخواد که حتی برای ديگران هم باشه کلی ذوق می کنم!!!! اميدوارم خبرش انقدر خوب باشه که از خوشحالی اشکت دربياد!!:)

ویان

قراره همو ببینیم؟!!! خوب این خیلی خوشحال کننده ست.