پيچ های آخر هفته

گاهی اوقات اینجوریه دیگه... یه دفعه توی زندگی خونوادگی و کاری و شخصی یه چیزایی از روال خارج می شه. اون وقت آدم نباید انرژی اش صفر بشه٬ نباید بد اخلاقی کنه٬ نباید غصه بخوره٬ نباید بقیه رو هم اذیت کنه٬ نباید بی حوصله باشه...

خب گاهی اوقات پیش میاد٬ فقط همین. گرفتی چی می گم؟

/ 1 نظر / 3 بازدید
ماه رقصان

آهان مث همون فر و پيچ توی موهاس؟ خوب پس خوبه!