يه غروب معمولی!

گذروندن یه غروب اوایل تابستون با یه دوست عزیز تو یه کافی شاپ فرصتیه که زیاد دست نمی ده.

ماه عزیزم ممنون که انقدر هستی و انقدر مهربان هستی و انقدر پررنگ هستی.

/ 3 نظر / 3 بازدید

يک کاغذ ويک مداد سياه و نوشتن ونوشتن

مريم

اين بدون نام عزيز کيست؟ من مردم از کنجکاوی!

ماه رقصان

مهربونم! «دوست» اونهم از نوع زيتونی اش يکی از ارزشمند ترين چيزايی هست که دارم. منم ممنونم که حس خوب دوست داشته شدن رو بهم ميدی!