پاييز

خیلی خوشحالین که تابستون داره بالاخره تموم می شه٬ نه؟

من که هیچ نیستم! از همین حالا فکر سرما لرز به تنم میاره. دارم آخرین نورهای خورشید تابستون رو قطره قطره استفاده می کنم.

روزای بلند آفتابی دارن تموم می شن و من واقعن دلم براشون تنگ می شه.

/ 7 نظر / 3 بازدید
ماه رقصان

من از شروع ها خوشم می آد ! من واقعا از اين چرخش طبيعت بی نهايت لذت می برم. حتی از اومدن ماه هايی که دوستشون ندارم. بهم ياد می ده که همه چيز موقته همين!

خانم شین

من از بعد از ازدواجم از تابستون متنفر شدم. بس که حال آقای الف بده تابستونا... تا تابستون تموم می شه يه نفس راحت می کشم تا نه ماه بعدش...

نيم

نوستالژی همشاگردی سلام زدم بد!

مريم صفا

به ماه: منم از شروع ها خوشم میاد و یه ترس خوبی هم ازشون دارم. به خانم شين: حميد منم تابستونا حالش بده! ولی هيچ دليل نمی شه که! به نيما: منم امروز صبح هی واسه خودم و حميد همشاگردی سلام خوندم!

فرانکلین

چه زود بهار و تابستون گذشت

ايدا

وايييی بر عکس تو من عاشق برفم و البته شال و کلاهام کلکسيون دارم رسمی اسپرت خلاصه خوشم اره من يه چيزه ديگه ام بگم اينکه من از شروع خوشم نمياد هميشه موضع ميگيرم موفق باشييی

نيما

يه کم قدر اون آفتاب تون رو هم بدون. ما به جاش قطره قطره روغن ماهی مصرف می کنيم!