گستردگی

زندگی ام ٣ جا بیشتر ندارد این روزها:

تختم

صندلی کلاس

صندلی تراموا

/ 1 نظر / 2 بازدید
ماه رقصان

و فکر کنم در تمام اینها این لپ تاپ دوست داشتنی هم کنارته! نه؟