شعر هفته

به کجا چنین شتابان؟ گون از نسیم پرسید

دل من گرفته زینجا ، هوس سفر نداری ز غبار این بیابان؟

همه آرزویم اما چه کنم که بسته پایم ، به کجا چنین شتابان؟

به هر آن کجا که باشد بجز این سرا سرایم

سفرت به خیر اما ، تو و دوستی خدا را

چو از این کویر وحشت به سلامتی گذشتی

به شکوفه ها به باران برسان سلام ما را

(محمد رضا شفیعی کدکنی)

/ 5 نظر / 3 بازدید
ماه رقصان

سلام من را هم برسان ٬هر چند من گون نيستم !

مکین

اِ داری می‌ری؟ اگه داری می‌ری که ما باید برات می‌خوندیم.

سولي

به هر كجا كه ره ميسپاري به سلامت ، سلام ما را هم برسان.