جادوی Blue

امروز که موسیقی Blue را گوش می دادم٬‌ یاد لحظاتی افتادم که هیچ کاری برای انجام دادن نداشتیم و روی مبل های نارنجی مان کنار هم می نشستیم و فقط موسیقی گوش می کردیم. لحظاتی که همه ی دنیا فقط خانه ی گرم و روشن ما بود و تنها ساکنانش فقط من و تو. آن وقت بود که احساس می کردم همه ی این سال ها را برای تجربه کردن همین لحظات زندگی کرده ام. اجدادم هم همه ی عمرشان را زیسته اند تا مرا با اینجا برسانند٬‌ به لحظات ناب فقط در آغوش تو بودن. اصلن کل دنیا آفریده شده برای این لحظات...

/ 2 نظر / 4 بازدید
hamid

mercy,gahi vaghtha inke bedoni hatta to ie kahkeshane dordast ie mojode tak seloli beto faghat lahzei fekr karde kafi hast ta salha SARKHOSHANE zendegi koni,hala ke to ino neveshti....